Ô 26-lk15 Văn Khê Hà Đông Hà Nội
(84-4) 6 325 2133
(84-4) 6 325 2132
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG LED VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Ô 26-lk15 Văn Khê Hà Đông Hà Nội, SĐT: (84-4) 6 325 2133
du-an-1-1
du-an-1
du-an-2
du-an-17

Dự án tiêu biểu


Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Kiểm tra chạy thử sản phẩm
Kiểm tra chạy thử sản phẩm

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Thi công lắp đặt
Thi công lắp đặt

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại Vĩnh Phúc
Đèn tín hiệu giao thông tại Vĩnh Phúc

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại Hải Phòng
Đèn tín hiệu giao thông tại Hải Phòng

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại thị xã Đông Hà – Quảng Trị
Đèn tín hiệu giao thông tại thị xã Đông Hà – Quảng Trị

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Thanh Xuân – TP. Hà Nội
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Thanh Xuân – TP. Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Mạc Thái Tông – Nguyễn Chánh – TP. Hà Nội
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Mạc Thái Tông – Nguyễn Chánh – TP. Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khương Đình – TP. Hà Nội
Đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khương Đình – TP. Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Đà Nẵng
Đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Đà Nẵng

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng kiến trúc Tháp Rùa – Hà Nội
Chiếu sáng kiến trúc Tháp Rùa – Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng mặt nước xung quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Chiếu sáng mặt nước xung quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Mai Dịch – Hà Nội
Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Mai Dịch – Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng trang trí Ô Quan Chưởng thành phố Hà Nội
Chiếu sáng trang trí Ô Quan Chưởng thành phố Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Lắp đặt chiếu sáng trang trí công viên nước Hồ Tây – Hà Nội
Lắp đặt chiếu sáng trang trí công viên nước Hồ Tây – Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng cầu Bạch Hổ – thành phố Huế
Chiếu sáng cầu Bạch Hổ – thành phố Huế

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng kiến trúc cầu Đông Trù
Chiếu sáng kiến trúc cầu Đông Trù

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – TP.Hà Nội
Chiếu sáng đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – TP.Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Chiếu sáng kiến trúc khuôn viên chùa Trấn Quốc
Chiếu sáng kiến trúc khuôn viên chùa Trấn Quốc

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Đèn THGT tại nút giao thông Thanh Xuân – Hà Nội
Đèn THGT tại nút giao thông Thanh Xuân – Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt Đài Sen tại TP.Hưng Yên
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt Đài Sen tại TP.Hưng Yên

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt khung hoa văn trang trí tết TP.Hà Nội
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt khung hoa văn trang trí tết TP.Hà Nội

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023

Warning: ini_get_all() has been disabled for security reasons in /home/nhdviomn/public_html/wp-includes/load.php on line 1023
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt khung hoa văn trang trí TP.Hạ Long
Thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt khung hoa văn trang trí TP.Hạ Long